Uhlové, priame a T konektory, zvodiče prepätia a priechodky

 


Nami dodávané káblové konektory sú vyrobené z vysoko kvalitného EPDM materiálu. EPDM sa vyznačuje vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, ozónu a vyšším teplotám. Má veľmi dobré fyzikálno-mechnické vlastnosti, ako aj tvarovú stálosť, vynikajúcu odolnosť voči vode. Nemá prakticky žiadnu nasiakavosť a odoláva teplotám v širokom rozsahu. Konektory sú plne tienené a tým je zabezpečená úplná ochrana  pri dotyku.

 

Uhlový konektor 158LR / K158LR
Priamy konektor 152SR / K152SR

Rozhranie A
250A, do 24kV

Použitie:
Oddeliteľný uhlový konektor pre pripojenie VN káblov s plastovou izoláciou k transformátoru, spínaču, motoru atď. Taktiež k spojeniu kábla s káblom za použitia vhodných spojovacích častí.

Technická charakteristika:
- Vodivé EPDM telo zabezpečuje úplnú ochranu pri dotyku pre bezpečnosť obsluhy.
- Každý oddeliteľný konektor je pred opustením továrne testovaný proti poškodeniu AC a zvyškovým výbojom. Taktiež je označený jedinečným výrobným číslom.
- možnosť dodania aj so skrutkovým okom
- pre káble s tienením z Cu pásky objednajte spolu s MT sadou
- pre káble s tienenám z Al pásky kontaktujte dodávateľa
 

Popis:
1. Vodivá EPDM vložka
2. Vodivý EPDM obal.
3. Izolačná EPDM vrstva vlisovaná medzi vložku a obal
4. Typ A - 250 A rozhranie popísané v CENELEC EN 50180 a 50181
5. Káblové oko
6. Skúšobný bod napätia.
7. Uzemňovacie vedenie (iba verzia /G)


Technické normy a predpisy:

Spĺňa požiadavky CENELEC HD 629.1.

Napätie Prierez jadra  Typ s Cu okom Typ s Al okom
12 kV 25 mm2 158LR/152SR-11-25 Cu 158LR/152SR-11-25 Al
12 kV 35 mm2 158LR/152SR-13-35 Cu 158LR/152SR-13-35 Al
12 kV 50 mm2 158LR/152SR-13-50 Cu 158LR/152SR-13-50 Al
12 kV 70 mm2 158LR/152SR-13-70 Cu 158LR/152SR-13-70 Al
12 kV 95 mm2 158LR/152SR-FG-95 Cu 158LR/152SR-FG-95 Al
12 kV 120 mm2 158LR/152SR-GAB-120 Cu 158LR/152SR-GAB-120 Al
24 kV 25 mm2 K158LR/K152SR-13-25 Cu K158LR/K152SR-13-25 Al
24 kV 35 mm2 K158LR/K152SR-FG-35 Cu K158LR/K152SR-FG-35 Al
24 kV 50 mm2 K158LR/K152SR-FG-50 Cu K158LR/K152SR-FG-50 Al
24 kV 70 mm2 K158LR/K152SR-GAB-70 Cu K158LR/K152SR-GAB-70 Al
24 kV 95 mm2 K158LR/K152SR-GH-95 Cu K158LR/K152SR-GH-95 Al
24 kV 120 mm2 K158LR/K152SR-GH-120 Cu K158LR/K152SR-GH-120 Al
24 kV 150 mm2 K158LR-HA-150 Cu K158LR-HA-150 AlUhlový konektor 400LB / K400LB
 

Rozhranie C
630A, do 24kV

Použitie:
Oddeliteľný uhlový konektor pre pripojenie VN káblov s plastovou izoláciou k transformátoru, spínaču, motoru atď. Taktiež k spojeniu kábla s káblom za použitia vhodných spojovacích častí.

Technická charakteristika:
- Vodivé EPDM telo zabezpečuje úplnú ochranu pri dotyku pre bezpečnosť obsluhy.
- Každý oddeliteľný konektor je pred opustením továrne testovaný proti poškodeniu AC a zvyškovým výbojom. Taktiež je označený jedinečným výrobným číslom.
- možnosť dodania aj so skrutkovým okom
- pre káble s tienením z Cu pásky objednajte spolu s MT sadou
- pre káble s tienenám z Al pásky kontaktujte dodávateľa
 

Popis:
1. Vodivá EPDM vložka
2. Vodivý EPDM obal.
3. Izolačná EPDM vrstva vlisovaná medzi vložku a obal
4. Typ C - 630 A rozhranie popísané v CENELEC EN 50180 a 50181
5. Káblové oko (súčasť sady).
6. Izolovaná zátka.
7. Káblová redukcia.
8. Uzemňovacie vedenie.
9.Prechodový kontakt M10/M16

Technické normy a predpisy:

Spĺňa požiadavky CENELEC HD 629.1.

Napätie Prierez jadra  Typ s Cu okom Typ s Al okom
12 kV 25 mm2 400LB-11-25 Cu 400LB-11-25 Al
12 kV 35 mm2 400LB-11-35 Cu 400LB-11-35 Al
12 kV 50 mm2 400LB-11-50 Cu 400LB-11-50 Al
12 kV 70 mm2 400LB-15-70 Cu 400LB-15-70 Al
12 kV 95 mm2 400LB-15-95 Cu 400LB-15-95 Al
12 kV 120 mm2 400LB-19-120 Cu 400LB-19-120 Al
12 kV 150 mm2 400LB-19-150 Cu 400LB-19-150 Al
12 kV 185 mm2 400LB-19-185 Cu 400LB-19-185 Al
12 kV 240 mm2 400LB-22-240 Cu 400LB-22-240 Al
12 kV 300 mm2 400LB-22-300 Cu 400LB-22-300 Al
24 kV 25 mm2 K400LB-15-25 Cu K400LB-15-25 Al
24 kV 35 mm2 K400LB-15-35 Cu K400LB-15-35 Al
24 kV 50 mm2 K400LB-15-50 Cu K400LB-15-50 Al
24 kV 70 mm2 K400LB-19-70 Cu K400LB-19-70 Al
24 kV 95 mm2 K400LB-19-95 Cu K400LB-19-95 Al
24 kV 120 mm2 K400LB-22-120 Cu K400LB-22-120 Al
24 kV 150 mm2 K400LB-22-150 Cu K400LB-22-150 Al
24 kV 185 mm2 K400LB-22-185 Cu K400LB-22-185 Al
24 kV 240 mm2 K400LB-27-240 Cu K400LB-27-240 Al
24 kV 300 mm2 K400LB-27-300 Cu K400LB-27-300 Al

 

T konektor 400TB / K400TB / M400TB
 

Rozhranie C
630A (1250A), do 42kV

Použitie:
Oddeliteľný T konektor (skrutkové prevedenie) pre pripojenie VN káblov s plastovou izoláciou k transformátoru, spínaču, motoru atď. Taktiež k spojeniu kábla s káblom za použitia vhodných spojovacích častí.

Technická charakteristika:
- Vodivé EPDM telo zabezpečuje úplnú ochranu pri dotyku pre bezpečnosť obsluhy.
- Každý oddeliteľný konektor je pred opustením továrne testovaný proti poškodeniu AC a zvyškovým výbojom. Taktiež je označený jedinečným výrobným číslom.
- možnosť dodania aj so skrutkovým okom
- pre káble s tienením z Cu pásky objednajte spolu s MT sadou
- pre káble s tienenám z Al pásky kontaktujte dodávateľa
- pri inštalácii na vhodnú priechodku - 1250A trvale
 

Popis:
1. vodivá EPDM vložka
2. vodivý EPDM obal
3. izolačná EPDM vrstva 
4. Typ C - 630 A rozhranie popísané v CENELEC EN 50180 a 50181
5. káblové oko (súčasť sady)
6. izolovaná zátka s VD bodom
7. káblová redukcia
8. vodiva gumenná krytka
9. pripojovacia skrutka
10. uzemňovacie vedenie

Úplné tienenie konektora umožňuje testovanie kábla bez odstránenia alebo demontáže konektora.

Technické normy a predpisy:

Spĺňa požiadavky CENELEC HD 629.1 S1

Napätie Prierez jadra  Typ s Cu okom Typ s Al okom
12 kV 35 mm2 400TB-11-35 Cu 400TB-11-35 Al
12 kV 50 mm2 400TB-11-50 Cu 400TB-11-50 Al
12 kV 70 mm2 400TB-15-70 Cu 400TB-15-70 Al
12 kV 95 mm2 400TB-15-95 Cu 400TB-15-95 Al
12 kV 120 mm2 400TB-19-120 Cu 400TB-19-120 Al
12 kV 150 mm2 400TB-19-150 Cu 400TB-19-150 Al
12 kV 185 mm2 400TB-19-185 Cu 400TB-19-185 Al
12 kV 240 mm2 400TB-22-240 Cu 400TB-22-240 Al
12 kV 300 mm2 400TB-22-300 Cu 400TB-22-300 Al
24 kV 35 mm2 K400TB-15-35 Cu K400TB-15-35 Al
24 kV 50 mm2 K400TB-15-50 Cu K400TB-15-50 Al
24 kV 70 mm2 K400TB-19-70 Cu K400TB-19-70 Al
24 kV 95 mm2 K400TB-19-95 Cu K400TB-19-95 Al
24 kV 120 mm2 K400TB-22-120 Cu K400TB-22-120 Al
24 kV 150 mm2 K400TB-22-150 Cu K400TB-22-150 Al
24 kV 185 mm2 K400TB-22-185 Cu K400TB-22-185 Al
24 kV 240 mm2 K400TB-27-240 Cu K400TB-27-240 Al
24 kV 300 mm2 K400TB-27-300 Cu K400TB-27-300 Al
36 kV 35 mm2 M400TB-19-35 Cu M400TB-19-35 Al
36 kV 50 mm2 M400TB-22-50 Cu M400TB-22-50 Al
36 kV 70 mm2 M400TB-22-70 Cu M400TB-22-70 Al
36 kV 95 mm2 M400TB-22-95 Cu M400TB-22-95 Al
36 kV 120 mm2 M400TB-25-120 Cu M400TB-25-120 Al
36 kV 150 mm2 M400TB-27-150 Cu M400TB-27-150 Al
36 kV 185 mm2 M400TB-27-185 Cu M400TB-27-185 Al
36 kV 240  mm2 M400TB-27-240 Cu M400TB-27-240 Al


 

T konektor 430TB / K430TB / M430TB
 

Rozhranie C
630A (1250A), do 36kV

Použitie:
Oddeliteľný T konektor (skrutkové prevedenie) pre pripojenie VN káblov s plastovou izoláciou k transformátoru, spínaču, motoru atď. Taktiež k spojeniu kábla s káblom za použitia vhodných spojovacích častí.

Technická charakteristika:
- Vodivé EPDM telo zabezpečuje úplnú ochranu pri dotyku pre bezpečnosť obsluhy.
- Každý oddeliteľný konektor je pred opustením továrne testovaný proti poškodeniu AC a zvyškovým výbojom. Taktiež je označený jedinečným výrobným číslom.
- možnosť dodania aj so skrutkovým okom
- pre káble s tienením z Cu pásky objednajte spolu s MT sadou
- pre káble s tienenám z Al pásky kontaktujte dodávateľa
- pri inštalácii na vhodnú priechodku - 1250A trvale
 

Popis:
1. vodivá EPDM vložka
2. vodivý EPDM obal
3. izolačná EPDM vrstva 
4. Typ C1+C2 - 630 A rozhranie popísané v CENELEC EN 50180 a 50181
5. káblové oko skrutkové (súčasť sady)
6. izolovaná zátka s VD bodom
7. káblová redukcia
8. vodiva gumenná krytka
9. pripojovacia skrutka
10. uzemňovacie vedenie

Úplné tienenie konektora umožňuje testovanie kábla bez odstránenia alebo demontáže konektora.

Technické normy a predpisy:

Spĺňa požiadavky CENELEC HD 629.1 S1

Napätie Prierez jadra  Typ 
12 kV 35 - 95 mm2 430TB-16-35.95 
12 kV 95 - 240 mm2 430TB-18-95.240
12 kV 300 mm2 430TB-27-240.300
24 kV 35 - 95 mm2 K430TB-16-35.95
24 kV 95 -240 mm2 K430TB-18-95.240 
24 kV 300 mm2 K430TB-27-240.300
36 kV 35 - 95 mm2 M430TB-22-35.95
36 kV 120 - 240 mm2 M430TB-27-120.240 

T konektor 440TB / K440TB / M440TB
 

Rozhranie C
630A (1250A), do 42kV

Použitie:
Oddeliteľný T konektor (skrutkové prevedenie) pre pripojenie VN káblov s plastovou izoláciou k transformátoru, spínaču, motoru atď. Taktiež k spojeniu kábla s káblom za použitia vhodných spojovacích častí.

Technická charakteristika:
- Vodivé EPDM telo zabezpečuje úplnú ochranu pri dotyku pre bezpečnosť obsluhy.
- Každý oddeliteľný konektor je pred opustením továrne testovaný proti poškodeniu AC a zvyškovým výbojom. Taktiež je označený jedinečným výrobným číslom.
- možnosť dodania aj so skrutkovým okom
- pre káble s tienením z Cu pásky objednajte spolu s MT sadou
- pre káble s tienenám z Al pásky kontaktujte dodávateľa
- pri inštalácii na vhodnú priechodku - 1250A trvale
- možné dodať so skrutkovým okom
 

Popis:
1. vodivá EPDM vložka
2. vodivý EPDM obal
3. izolačná EPDM vrstva 
4. Typ C - 630 A rozhranie popísané v CENELEC EN 50180 a 50181
5. káblové oko (súčasť sady)
6. izolovaná zátka s VD bodom
7. káblová redukcia
8. vodiva gumenná krytka
9. pripojovacia skrutka
10. uzemňovacie vedenie

Úplné tienenie konektora umožňuje testovanie kábla bez odstránenia alebo demontáže konektora.

Technické normy a predpisy:

Spĺňa požiadavky CENELEC HD 629.1 S1

Napätie Prierez jadra  Typ s Cu okom Typ s Al okom
12 kV 185 mm2 440TB-22-185 Cu 440TB-22-185 Al
12 kV 240 mm2 440TB-22-240 Cu 440TB-22-240 Al
12 kV 300 mm2 440TB-22-300 Cu 440TB-22-300 Al
12 kV 400 mm2 440TB-27-400 Cu 440TB-27-400 Al
12 kV 500 mm2 440TB-27-500 Cu 440TB-27-500 Al
12 kV 630 mm2 440TB-32-630 Cu 440TB-32-630 Al
24 kV 185 mm2 K440TB-22-185 Cu K440TB-22-185 Al
24 kV 240 mm2 K440TB-27-240 Cu K440TB-27-240 Al
24 kV 300 mm2 K440TB-27-300 Cu K440TB-27-300 Al
24 kV 400 mm2 K440TB-27-400 Cu K440TB-27-400 Al
24 kV 500 mm2 K440TB-32-500 Cu KK440TB-32-500 Al
24 kV 630 mm2 K440TB-37-630 Cu K440TB-37-630 Al
36 kV 185 mm2 M440TB-27-185 Cu M440TB-27-185 Al
36 kV 240 mm2 M440TB-32-240 Cu M440TB-32-240 Al
36 kV 300mm2 M440TB-32-300 Cu M440TB-32-300 Al
36 kV 400 mm2 M440TB-37-400 Cu M440TB-37-400 Al
36 kV 500 mm2 M440TB-37-500 Cu M440TB-37-500 Al
36 kV 630 mm2 M440TB-42-630 Cu M440TB-42-630 AlT konektor K434TB / M434TB 
 

Rozhranie C
630A (1250A), do 36kV

Použitie:
Oddeliteľný T konektor (skrutkové prevedenie) pre pripojenie VN káblov s plastovou izoláciou k transformátoru, spínaču, motoru atď. Taktiež k spojeniu kábla s káblom za použitia vhodných spojovacích častí.

Technická charakteristika:
- Vodivé EPDM telo zabezpečuje úplnú ochranu pri dotyku pre bezpečnosť obsluhy.
- Každý oddeliteľný konektor je pred opustením továrne testovaný proti poškodeniu AC a zvyškovým výbojom. Taktiež je označený jedinečným výrobným číslom.
- možnosť dodania aj so skrutkovým okom
- pre káble s tienením z Cu pásky objednajte spolu s MT sadou
- pre káble s tienenám z Al pásky kontaktujte dodávateľa
- pri inštalácii na vhodnú priechodku - 1250A trvale
 

Popis:
1. vodivá EPDM vložka
2. vodivý EPDM obal
3. izolačná EPDM vrstva 
4. Typ C1+C2 - 630 A rozhranie popísané v CENELEC EN 50180 a 50181
5. káblové oko skrutkové (súčasť sady)
6. izolovaná zátka s VD bodom
7. káblová redukcia
8. vodiva gumenná krytka
9. pripojovacia skrutka
10. uzemňovacie vedenie

Úplné tienenie konektora umožňuje testovanie kábla bez odstránenia alebo demontáže konektora.

Technické normy a predpisy:

Spĺňa požiadavky CENELEC HD 629.1.

Napätie Prierez jadra  Typ 
24 kV 185 - 300 mm2 K434TB-27-185.300
24 kV 400 - 500 mm2 K434TB-32-400.500 
24 kV 630 mm2 K434TB-37-630
36 kV 185 - 300 mm2 M434TB-32-185.300
36 kV 400 - 500 mm2 M434TB-37-400.500
36 kV 630 mm2 M434TB-43-630


 

T konektor K484TB / M484TB 
 

Rozhranie C
630A (1250A), do 42kV

Použitie:
Oddeliteľný T konektor (skrutkové prevedenie) pre pripojenie VN káblov s plastovou izoláciou k transformátoru, spínaču, motoru atď. Taktiež k spojeniu kábla s káblom za použitia vhodných spojovacích častí.

Technická charakteristika:
- Vodivé EPDM telo zabezpečuje úplnú ochranu pri dotyku pre bezpečnosť obsluhy.
- Každý oddeliteľný konektor je pred opustením továrne testovaný proti poškodeniu AC a zvyškovým výbojom. Taktiež je označený jedinečným výrobným číslom.
- možnosť dodania aj so skrutkovým okom
- pre káble s tienením z Cu pásky objednajte spolu s MT sadou
- pre káble s tienenám z Al pásky kontaktujte dodávateľa
- pri inštalácii na vhodnú priechodku - 1250A trvale
 

Popis:
1. vodivá EPDM vložka
2. vodivý EPDM obal
3. izolačná EPDM vrstva 
4. Typ C1+C2 - 630 A rozhranie popísané v CENELEC EN 50180 a 50181
5. káblové oko skrutkové (súčasť sady)
6. izolovaná zátka s VD bodom
7. káblová redukcia
8. vodiva gumenná krytka
9. pripojovacia skrutka
10. uzemňovacie vedenie

Úplné tienenie konektora umožňuje testovanie kábla bez odstránenia alebo demontáže konektora.

Technické normy a predpisy:

Spĺňa požiadavky CENELEC HD 629.1 S1

Napätie Prierez jadra  Typ 
24 kV 35 - 50 mm2 K484TB-15-35.50
24 kV 70 - 95 mm2 K484TB-19-70.95
24 kV 120 - 150 mm2 K484TB-22-120.150
24 kV 185 - 240 mm2 K484TB-27-185.240 
24 kV 240 - 300 mm2 K484TB-27-240.300
24 kV 400 - 500 mm2 K484TB-32-400.500
24 kV 630  mm2 K484TB-37-630
36 kV 50 - 120 mm2 M484TB-22-50.120
36 kV 120 - 240 mm2 M484TB-27-120.240
36 kV 240 - 300 mm2 M484TB-32-240.300
36 kV 400 - 500 mm2 M484TB-37-400.500
36 kV 630  mm2 M484TB-43-630Spájací konektor K804PB / M804PB
pre K484TB / M484TB

Rozhranie C
630A (1250A), do 42kV

Použitie:
Oddeliteľný T konektor (skrutkové prevedenie) pre dvojkáblové prevedenie. Navrhnutý na použitie s oddeliteľným T konektorom 484TV

Technická charakteristika:
- Vodivé EPDM telo zabezpečuje úplnú ochranu pri dotyku pre bezpečnosť obsluhy.
- Každý oddeliteľný konektor je pred opustením továrne testovaný proti poškodeniu AC a zvyškovým výbojom. Taktiež je označený jedinečným výrobným číslom.
- možnosť dodania aj so skrutkovým okom
- pre káble s tienením z Cu pásky objednajte spolu s MT sadou
- pre káble s tienenám z Al pásky kontaktujte dodávateľa
- pri inštalácii na vhodnú priechodku - 1250A trvale
 

Popis:
1. rozhranie navrhnuté pre konektor 484TB
2. spojovač pre 804PB
3. káblové oko lisovacie alebo skrutkové
4. vodivá EPDM vložka
5. vodivý EPDM obal
6. izolačná EPDM vrstva vlisovaná medzi vložku a obal
7. káblová redukcia
8. vodiva gumenná krytka
9. izolačná zátka (s VD bodom)
10. uzemňovacie vedenie

Úplné tienenie konektora umožňuje testovanie kábla bez odstránenia alebo demontáže konektora.

Technické normy a predpisy:

Spĺňa požiadavky CENELEC HD 629.1.

Napätie Prierez jadra  Typ 
24 kV 35 - 50 mm2 K804PB-15-35.50
24 kV 70 - 95 mm2 K804PB-19-70.95
24 kV 120 - 150 mm2 K804PB-22-120.150
24 kV 185 - 240 mm2 K804PB-27-185.240 
24 kV 240 - 300 mm2 K804PB-27-240.300
24 kV 400 - 500 mm2 K804PB-32-400.500
24 kV 630  mm2 K804PB-37-630
36 kV 50 - 120 mm2 M804PB-22-50.120
36 kV 120 - 240 mm2 M804PB-27-120.240
36 kV 240 - 300 mm2 M804PB-32-240.300
36 kV 400 - 500 mm2 M804PB-37-400.500
36 kV 630  mm2 M804PB-43-630Zvodič prepätia 156SA

Rozhranie A
do 24kV

Použitie:
Zvodič prepätia učený na ochranu 12kV a 24kV komponentov, vrátane transfomátorov, káblov a príslušenstva od prepätia v dôsledku blesku alebo spínania. Je navrhnutý pre použitie s konektormi (K)158LR a (K)152SR.

Technická charakteristika:
- Zvodič prepätia je varistor z oxidu kovu v uhlovom prevedení..
- Každý zvodič prepätia je pred opustením továrne testovaný proti poškodeniu AC a zvyškovým výbojom. Taktiež je označený jedinečným výrobným číslom.
 
 

Popis:
1. zabezpečovacia poistka
2. vodivá EPDM vložka
3. rozhranie TYP A - 250A
4. PIN kontakt
5. vodivý disk
6. medený skratovač
7. valec z oxidu kovu
8. hliníkový vymedzovač
9. kovová zátka
10. uzemnenie
11. izolač.EPDM vrstva vlisovaná medzi vložku a obal
12. vodivý EPDM obal
 

TYP Nominálny vybíjací
prúd In kA
Menovité napätie
Ur kV
Max.trvalé prevádzkové
napätie Uc kV
Zbytkové napätie rázového
prúdu kV, @ 5kA [1/20
µs]
Zbytkové napätie bleskového
prúdu kV, @ 5kA [8/20
µs]
Max.impulzný prúd kA
156SA-12 5 15 12.5 62.5 54.5 40
156SA-15 5 19 15.5 77.0 69.0 40
156SA-18 5 22 18.0 87.0 79.0 40
156SA-21 5 26 21.0 101.5 93.5 40
156SA-24 5 30 24.5 116.5 108.5 40Zvodič prepätia 400PB-10SA pre konektory 400TB, 400LB, 440TB a 434TB

 do 42kV

Použitie:
Zvodič prepätia učený na ochranu VN komponentov, vrátane transfomátorov, káblov a príslušenstva od prepätia v dôsledku blesku alebo spínania. Je navrhnutý pre použitie s T konektorom 400TB, 400LB, 440TB a 434TB.

Technická charakteristika:
- Zvodič prepätia je varistor z oxidu kovu v uhlovom prevedení..
- Každý zvodič prepätia je pred opustením továrne testovaný proti poškodeniu AC a zvyškovým výbojom. Taktiež je označený jedinečným výrobným číslom.
 
 

Popis:
1. vodivá EPDM vložka
2. vodivý EPDM obal
3. izolač.EPDM vrstva vlisovaná medzi vložku a obal
4. kontaktná tyč
5. uzemňovacie vedenie
6. uzemňovacie vedenie
7. kovová zátka
8. valec z oxidu kovu
9. rozhranie TYP C - 630A
 

Technické normy a predpisy:
400PB-10SA zvodič prepätia spĺňa testy podľa IEC 60099-4.
Nominálny vybíjací prúd In:     10kA
Max.impulzný prúd:                100kA
TYP Menovité napätie
Ur kV
Max.trvalé prevádzkové
napätie Uc kV
Zbytkové napätie bleskového
prúdu kV, @ 5kA [8/20
µs]
Zbytkové napätie bleskového
prúdu kV, @ 10kA [8/20
µs]
L1 L2
400PB-10SA-6N 6 4,8 16,8 18,3 250 290
400PB-10SA-9N 9 7,2 23,5 25,6 250 290
400PB-10SA-12N 12 9,6 31,4 34,2 250 290
400PB-10SA-15N 15 12,0 39,7 43,2 250 290
400PB-10SA-18N 18 14,4 48,0 52,2 250 290
400PB-10SA-22N 22 17,6 57,9 63,0 250 290
400PB-10SA-24N 24 19,2 63,6 63,2 350 290
400PB-10SA-30N 30 24,0 80,1 87,2 350 390
400PB-10SA-36N 36 28,8 95,7 104,2 350 390
400PB-10SA-40N 40 32,0 107,1 116,5 350 390
400PB-10SA-45N 45 36,0 116,4 126,7 450 490
400PB-10SA-51N 51 40,8 137,1 167,2 450 490


Zvodič prepätia 300PB-10SA pre konektor 430TB

do 36kV


Použitie:
Zvodič prepätia učený na ochranu VN komponentov, vrátane transfomátorov, káblov a príslušenstva od prepätia v dôsledku blesku alebo spínania. Je navrhnutý pre použitie s T konektorom 430TB a 300PB.

Technická charakteristika:
- Zvodič prepätia je varistor z oxidu kovu v uhlovom prevedení..
- Každý zvodič prepätia je pred opustením továrne testovaný proti poškodeniu AC a zvyškovým výbojom. Taktiež je označený jedinečným výrobným číslom.
 
 

Popis:
1. rozhranie navrhnuté pre spojenie s T konektorom 430TB/G
2. vodivá EPDM vložka
3. vodivý EPDM obal
4. izolač.EPDM vrstva vlisovaná medzi vložku a obal
5. vložka pre kontaktnú tyč
6. valec z oxidu kovu
7. kovová zátka
8. uzemňovacie vedenie
9. zemniaci vodič
Technické normy a predpisy:
300PB-10SA zvodič prepätia spĺňa testy podľa IEC 60099-4.
Nominálny vybíjací prúd In:     10kA
Max.impulzný prúd:                100kA
TYP Menovité napätie
Ur kV
Max.trvalé prevádzkové
napätie Uc kV
Zbytkové napätie bleskového
prúdu kV, @ 5kA [8/20
µs]
Zbytkové napätie bleskového
prúdu kV, @ 10kA [8/20
µs]
300PB-10SA-6N 6 4,8 16,8 18,3
300PB-10SA-9N 9 7,2 23,5 25,6
300PB-10SA-12N 12 9,6 31,4 34,2
300PB-10SA-15N 15 12,0 39,7 43,2
300PB-10SA-18N 18 14,4 48,0 52,2
300PB-10SA-22N 22 17,6 57,9 63,0
300PB-10SA-24N 24 19,2 63,6 69,2
300PB-10SA-30N 30 24,0 80,1 87,2
300PB-10SA-33N 36 26,4 83,1 90,5
300PB-10SA-36N 40 28,8 95,7 104,2
300PB-10SA-45N 45 36,0 119,0 129,5


Zvodič prepätia 800PB-10SA pre konektor 484TB

do 42kV

Použitie:
Zvodič prepätia učený na ochranu VN komponentov, vrátane transfomátorov, káblov a príslušenstva od prepätia v dôsledku blesku alebo spínania. Je navrhnutý pre použitie s T konektorom 484TB.

Technická charakteristika:
- Zvodič prepätia je varistor z oxidu kovu v uhlovom prevedení..
- Každý zvodič prepätia je pred opustením továrne testovaný proti poškodeniu AC a zvyškovým výbojom. Taktiež je označený jedinečným výrobným číslom.
 
 

Popis:
1. rozhranie navrhnuté pre spojenie s T konektorom 484TB
2. vodivá EPDM vložka
3. vodivý EPDM obal
4. izolač.EPDM vrstva vlisovaná medzi vložku a obal
5. vložka pre kontaktnú tyč
6. valec z oxidu kovu
7. kovová zátka
8. uzemňovacie vedenie
9. zemniaci vodič
Technické normy a predpisy:
800PB-10SA zvodič prepätia spĺňa testy podľa IEC 60099-4.
Nominálny vybíjací prúd In:     10kA
Max.impulzný prúd:                100kA
TYP Menovité napätie
Ur kV
Max.trvalé prevádzkové
napätie Uc kV
Zbytkové napätie bleskového
prúdu kV, @ 5kA [8/20
µs]
Zbytkové napätie bleskového
prúdu kV, @ 10kA [8/20
µs]
800PB-10SA-15N 15 12,0 39,7 43,2
800PB-10SA-18N 18 14,0 48,0 52,2
800PB-10SA-22N 22 17,6 57,9 63,0
800PB-10SA-24N 24 19,2 63,6 69,2
800PB-10SA-30N 30 24,0 80,1 87,2
800PB-10SA-36N 40 28,8 95,7 104,2
800PB-10SA-45N 45 36,0 119,0 129,5400TR a 400TR-LB testovacia tyč

Rozhranie C

Použitie:
Testovacia tyč sa používa napr. na lokalizáciu káblových porúch, testovanie káblov, fázové kontroly atď. Pripojenie môže byť cez káblové oko, 4 mm konektor alebo pružinový klip.

Technická charakteristika:
- 400TR sa používa s konektormi 400TE, 400TB, 430TB, 300PB a 440TB
- 400TR-LB je pre použitie s 400LB konektorom
 
 

Popis:
1. izolačný plášť
2. závitová tyč pre pripojenie testovania
3. dve matice M12
4. izolácia
5. medená testovacia tyč
6. krídlová matica


Inštalácia:
Testovacia tyč je pripojená na skrutku rozhrania C na T alebo uhlový konektor. Skúšobný kábel je pripojený na plochý koniec a izolačný plášť je stiahnutý do konečnej pozície na koniec skúšobnej tyče.

TYP max.AC testovacie napätie
(50 Hz - 1 min)
max.DC testovacie napätie
(8 x U0 - 30 min)
Impulzné napätie 
(1.2 x 50 µs)
400TR 55 kV 144 kV 170 kV
400TR-LB 36 kV 96 kV 125 kV


800TR  testovacia tyč

Rozhranie C

Použitie:
Testovacia tyč sa používa napr. na lokalizáciu káblových porúch, testovanie káblov, fázové kontroly atď. Pripojenie môže byť cez káblové oko, 4 mm konektor alebo pružinový klip.

Technická charakteristika:
- 800TR sa používa s konektorom 484TB

 
 

Popis:
1. izolačný plášť
2. závitová tyč pre pripojenie testovania
3. dve matice M12
4. izolácia
5. medená testovacia tyč
6. krídlová matica


Inštalácia:
Testovacia tyč je pripojená na skrutku rozhrania C na T alebo uhlový konektor. Skúšobný kábel je pripojený na plochý koniec a izolačný plášť je stiahnutý do konečnej pozície na koniec skúšobnej tyče.

TYP max.AC testovacie napätie
(50 Hz - 1 min)
max.DC testovacie napätie
(8 x U0 - 30 min)
Impulzné napätie 
(1.2 x 50 µs)
800TR 36 kV 96 kV 95 kV