Lisovanie konektorov bez izolácie

LKF 0,1-1  
kliešte na neizolované konektory 0,1 - 1 mm2

LKF 0,14-2,5  
kliešte na neizolované konektory 0,14 - 2,5 mm2

LKF 0,25-6  
kliešte na neizolované konektory 0,25 - 6 mm2

LKF 0,5-6  
kliešte na neizolované konektory 0,5 - 6 mm2


Dĺžka: 230mm
Hmotnosť:
600g
Lisovací profil:
Zameranie: HOBBY

 

HF 1  
kliešte na neizolované konektory 0,5 - 4 mm2

 


Dĺžka: 220mm
Hmotnosť:
545g
Lisovací profil:
Zameranie: PROFI

 

LK 2/Z  
kliešte na neizolované konektory 0,1 - 1,5 mm2

LK 3/Z  
kliešte na neizolované konektory 0,5 - 2,5 mm2


Dĺžka: 205mm
Hmotnosť:
410g
Lisovací profil:
Zameranie: PROFI

 

LK 0,5-2,5  
kliešte na neizolované konektory 0,5 - 2,5 mm2

LK 0,14-1,5  
kliešte na neizolované konektory 0,14 - 1,5 mm2

LK 0,1-1 
kliešte na neizolované konektory 0,1 - 1 mm2


Dĺžka: 190mm
Hmotnosť:
350g
Lisovací profil:
Zameranie: HOBBY

 

LKR 0,1-2,5  
kliešte na neizolované konektory 0,1 - 2,5 mm2

LKR 0,5-6  
kliešte na neizolované konektory 0,5 - 6 mm2

- vysoká kvalita lisovaného spoja
- malá šírka otvorenej rukoväte


Dĺžka: 215mm
Hmotnosť:
490g
Lisovací profil:
Zameranie: PROFI

 

HF-BP  
kliešte na neizolované konektory 0,5 - 6 mm2
a na konektory s bočným pripojením 1,5-2,5 mm2

 


Dĺžka: 220mm
Hmotnosť:
515g
Lisovací profil:
Zameranie: PROFI

 

LKBF 0,5-1  
kliešte na neizolované konektory s bočným pripojením 0,5 - 1 mm2

LKBF 0,5-2,5  
kliešte na neizolované konektory s bočným pripojením typ D rolovacie 0,5 - 2,5 mm2

LKBF 1,5-2,5 
kliešte na neizolované konektory s bočným pripojením 1,5 - 2,5 mm2


Dĺžka: 230mm
Hmotnosť:
600g
Lisovací profil:
Zameranie: HOBBY