Lisovanie izolovaných konektorov

LIF 0,14-6  
kliešte na izolované koncovky 0,14 - 6mm2

LIF 0,5-6  
kliešte na izolované koncovky 0,5 - 6mm2

LIF 10-16  
kliešte na izolované koncovky 10 - 16mm2


Dĺžka: 230mm
Hmotnosť:
600g
Lisovací profil:
Zameranie: HOBBY

 

LIF 0,5-6/K  
kliešte na koncovky s NYLON izoláciou 0,5 - 6mm2

LIF 4-10/K  
kliešte na koncovky s NYLON izoláciou 4 - 10mm2


Dĺžka: 230mm
Hmotnosť:
600g
Lisovací profil:
Zameranie: HOBBY

 

LIBF 0,5-2,5  
kliešte na izolované koncovky s bočným pripojením 0,5 - 2,5 mm2


Dĺžka: 230mm
Hmotnosť:
600g
Lisovací profil:
Zameranie: HOBBY

 

LI 0,08-1,5  
kliešte na izolované koncovky 0,08 - 1,5 mm2

LI 0,25-2,5  
kliešte na izolované koncovky 0,25 - 2,5 mm2Dĺžka: 190mm
Hmotnosť:
350g
Lisovací profil:
Zameranie: HOBBY

 

HP 3/A  
kliešte na izolované koncovky 0,25 - 6 mm2 s pohyblivým dorazom


Dĺžka: 235mm
Hmotnosť:
520g
Lisovací profil:
Zameranie: PROFI

 

LI 0,5-6/P  
kliešte na izolované koncovky 0,5 - 6 mm2


Dĺžka: 235mm
Hmotnosť:
500g
Lisovací profil:
Zameranie: PROFI

 

LI 0,14-1,0/Z
kliešte na izolované koncovky 0,14 - 1,0 mm2

LI 0,5-2,5
kliešte na izolované koncovky 0,5 - 2,5 mm2


Dĺžka: 195mm
Hmotnosť:
360g
Lisovací profil:
Zameranie: PROFI

 

HNN 3
kliešte na koncovky s NYLON izoláciou 1,5 - 10 mm2

HNN 4
kliešte na koncovky s NYLON izoláciou 10 - 16 mm2


Dĺžka: 240mm
Hmotnosť:
485g
Lisovací profil:
Zameranie: PROFI

 

LIR 0,5-6
kliešte na izolované koncovky 0,5 - 6 mm2

- vysoká kvalita lisovaného spoja
- malá šírka otvorenej rukoväte


Dĺžka: 215 mm
Hmotnosť:
490 g
Lisovací profil:
Zameranie: PROFI