Teplom zmraštieteľné trubice, koncovky, rozdeľovacie hlavy atď.

kompletný sortiment káblových súborov, koncoviek a konektorov na napätie do 36kV

ukončovacie a spojovacie prvky do prierezu až 1000mm2, plastové a nerezové pásky

široký výber mechanického a hydraulického náradia na lisovanie, strihanie, dierovanie, odizolovanie